About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Mirosław Wilkosz
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender: Male
Date of birth: 1933-07-30
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?: No
Date of death: 2019-3-6
Place of death: United Kingdom (near Bradford)
Fathers given name: Jan
Entry ID: 649762 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse: Jola
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children: Waldemar
Description: Refugee in India
IPN Index of Repressed recorded birth in 1934

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=266035" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=266035)</a>. TOM: Deportowani z obwodu wołyńskiego. LOSY: 1. Deportacja (1940 – ) Ukraińska SRR, województwo/oblast Wołyńska; 2. Zesłanie (1940-02-22 – ) województwo/oblast Archangielska, pow./rejon Solwyczegodzki, Siemiriecznyj; 3. Zwolnienie (1941-09-16 – ) województwo/oblast Saratowska, pow./rejon Wolski. ŹRÓDŁA: 1. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna [sygnatura AR-K]; 2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych, symbol- numer teczki [sygnatura AR-T- -1683]; 3. Polacy przebywający w Teheranie" - wykazy osób ewakuowanych z ZSRR opublikowane w "Polsce Walczącej - Żołnierz Polski na Obczyźnie" (Londyn 1943) - oryg. w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie - nr pisma, strona, pozycja [sygnatura IV/W275a- -2-7-9559]; 4. Spis uchodźców polskich na terenie Indii wg stanu na dzień 15.11.1943 [sygnatura Indie -4710]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information: Learnt to butcher and process meats and make sausages in Bombay which helped him in Bradford form 'MWM meats' alongside two other associates.
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links