About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Adela Kuszewska-Dominiczak
Maiden Name: Kuszewska
Nickname/Pseudonym:
Gender: Female
Date of birth: 1927-09-29
Place of birth: Poland, Wołyńskie Gajówka Olszowa, nadleśnictwo Zabłocie (near Gajówka Olszowa, nadleśnictwo Zabłocie)
Did this person die during World War ll?: No
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Franciszek
Entry ID: 649622 Mothers given name: Maria
Mothers maiden name: Kowalska
Given name of spouse: Stanisław
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children: Teresa, Alina, Konrad, Lucyna
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll: Poland, Wołyńskie, Kowelski, Gajówka Mandzyna, nadleśnictwo Zabłocie,
Kresy Inhabitant Status: Civilian settler / Family member of civilian settler
Ethnicity: Polish
Religion: Roman Catholic
Education Level: Primary
Occupation at the outbreak of WWll: child
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

FROM: yyyy mm dd To: yyyy mm dd To: Soviet socialist republic Oblast Locality Additional information
1940 04 01 1940 05 01 Russian SFSR Iwanowska oblast' podróż na zesłanie
1940 05 1944 03 Russian SFSR Iwanowska oblast' Pobojszna
1944 03 1946 03 05 Russian SFSR Iwanowska oblast' Jurijewiec Amnestia. Pobyt w internacie Polskiej Szkoły w Jurijewcu.
Description: Adela większość dzieciństwa spędziła z rodzicami i rodzeństwem w przepięknej gajówce Mandzyna na Zabłociu, gdzie ojciec Adeli pracował jako gajowy. W kwietniu 1940 r. pociąg opuścił stację Zabłocie. Cała rodzina została wywieziona. Stracili swój dom i cały dobytek. Podróż w bydlęcych wagonach trwała cztery tygodnie. W posiołkach: Garaż i Pobojszna, rodzice Adeli i starsza siostra przez 4 lata pracowali przy wyrębie lasu. Po „amnestii” w 1943 r. ojciec Adeli wstąpił do Wojska Polskiego - II Dywizji im. Dąbrowskiego. Poszedł walczyć o Polskę, a dzieci z matką wyjechały do Jurijewca. Adela, jej młodsza siostra i brat uczyli się w Polskiej Szkole z internatem do repatriacji w 1946 roku.
Adela spent most of her childhood with her parents and siblings in the beautiful forest lodge Mandzyna in the Zabłocie forest district, where Adela's father had a job as a gamekeeper. In April 1940 the train left the Zabłocie station. The entire family was deported. They lost their home and all the belongings. The journey in cattle cars took four weeks. In posiołki: Garaż and Pobojszna, Adela’s parents and her elder sister worked for 4 years felling the forest. After the "amnesty", Adela's father joined the 2nd Division “Dąbrowski” of the Polish Army. He went to fight for Poland, while the children with their mother went to Jurijewiec. Adela, her younger sister, and brother studied at the Polish Boarding School until their repatriation in 1946.
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received: Krzyż Zesłańca Sybiru; Honorowa Odznaka Sybiraka
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information: W marcu 1946 roku rodzina otrzymała polskie paszporty i pociągiem wróciła do Polski. Tułając się po kraju od Warszawy po Śląsk, znaleźli swoje miejsce w Lubelskiem, gdzie Adela mieszka dotychczas. Adela była jedną z organizatorek Koła Związku Sybiraków we Włodawie i jego pierwszą długoletnią przewodniczącą.
In March 1946, the family received the Polish passports and returned to Poland by train. Wandering around the country from Warsaw to Silesia, they found their place in Lubelskie, where Adela lives now. Adela was one of the organizers of the Włodawa branch of the Siberian Association and its first long-term chairperson.
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Country State District Locality Nearest large city Description
Poland lubelskie

Sources & Related Links

Other Related Links