About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Wiktor Żyzniewski
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth:
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Julian
Entry ID: 648330 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=595760" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=595760)</a>. TOM: Indeks. LOSY: 1. Deportacja (1940-04 – ) województwo/oblast Białostockie, pow./rejon Grodno, Grodno; 2. Zesłanie (1940-04 – ) Kazachska SRR, województwo/oblast Akmolińska. ŹRÓDŁA: 1. Spis rodzin wojskowych wywiezionych do ZSSR, (Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego w Londynie, kolekcja 138, zeszyty 283–287) - zeszyt, strona, pozycja [sygnatura Rud1 /1191/14064/04]; 2. Wykaz osób deportowanych z Brześcia w latach 1939- 1941, (orginał- Archiwum Państwowe Brzeskiej obłasti- sygnatura: zespół 201, inwentarz 1, teczka 6, kserokopia- CAW- sygnatura VIII-804.42.2), kopia Ośrodek KARTA, sygnatura IV/W409/ nr strony/ pozycja [sygnatura IV/W409 /113/18]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links