About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Tadeusz Murias
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth:
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Michał
Entry ID: 646251 Mothers given name: Karolina
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=594966" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=594966)</a>. TOM: Indeks. LOSY: 1. Deportacja (1940-02 – ) województwo/oblast Stanisławowskie, pow./rejon Rohatyn, Bursztyn; 2. Zesłanie (1940-02 – ) Rosyjska FSRR, województwo/oblast Swierdłowska. ŹRÓDŁA: 1. Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety. [sygnatura IR /36919/07]; 2. Spis rodzin wojskowych wywiezionych do ZSSR, (Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego w Londynie, kolekcja 138, zeszyty 283–287) - zeszyt, strona, pozycja [sygnatura Rud3 673/(8035/04)]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links