About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Walerian Brogowski
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth:
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Tadeusz
Entry ID: 643704 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=470897" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=470897)</a>. TOM: Skazani na karę śmierci. LOSY: 1. Areszt (1939-00 – ); 2. Więzienie – Tarnopol; 3. Wyrok (1941-04-12 – ). ŹRÓDŁA: 1. Baza Polaków i obywateli II RP innych narodowości skazanych w latach 1939-53 na najwyższy wymiar kary, sporządzona przez "Memoriał" na podstawie materiałów Komisji Sądowej Biura Politycznego KC WKP(b) [sygnatura SKR -659-158-141-1]; 2. Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety. [sygnatura IR -34226]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Country:
Province:
District:
City:
Nearest Large City:
Description:

Sources & Related Links

Other Related Links