About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Regina Boryń
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth:
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Piotr
Entry ID: 643690 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=246053" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=246053)</a>. TOM: Deportowani z obwodu pińskiego. LOSY: 1. Deportacja (1940 – ) Białoruska SRR, województwo/oblast Pińska; 2. Zesłanie (1940-09-06 – ) województwo/oblast Archangielska, pow./rejon Pierwomajski, Ujma; 3. Zwolnienie (1941-08-28 – ) Uzbecka SRR, Samarkanda. ŹRÓDŁA: 1. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna [sygnatura AR-K]; 2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych, symbol- numer teczki [sygnatura AR-T- -4708]; 3. Metryki urodzin i chrztu dzieci wyznania katolickiego udzielonego na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943 (AAN, zesp. Poselstwa RP w Teheranie, teczki 123, 124) - teczka, karta [sygnatura TEH-M -`-98]; 4. Rejestr zmarłych w szpitalu cywilnym w Teheranie w latach 1942-1944 (AAN, zesp. Poselstwa RP w Teheranie, teczka 128) - karta pozycja lub pozycja [sygnatura TEH -`-316a]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links