About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Mieczysław Borowiec
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth:
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Józef
Entry ID: 643680 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=472924" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=472924)</a>. TOM: Deportowani w obwodzie mołotowskim (permskim). LOSY: 1. Deportacja (1940 – ) województwo/oblast Lwowska; 2. Zesłanie (1940-03-00 – ) województwo/oblast Mołotowska, pow./rejon Jurliński, Siuroł. ŹRÓDŁA: 1. spisy eszelonowe specpieriesieleńców przybyłych do obwodu mołotowskiego w 1940 roku (archiwum Głównego Urzędu Spraw Wewnętrznych na Kraj Permski, zespół 21, inw. 1, tom 1) - karta, pozycja [sygnatura MOŁ -269-28]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links