About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Stefania Haussa
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1946
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Stanisław
Entry ID: 643307 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=208093" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=208093)</a>. TOM: Internowani na Uralu. LOSY: 1. Obóz ( – 1947-10) ob. nr 523. ŹRÓDŁA: 1. Karty ewidencyjne, Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe). [sygnatura C11 -]; 2. Wykazy osób, które opuszczały obóz jeniecki nr 523 (obw. swierdłowski) w latach 1945-1947 (zespół 1/p, inwentarz 07-e, teczka 361) - karta, pozycja. [sygnatura C52 -201,5-1001]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Country:
Province:
District:
City:
Nearest Large City:
Description:

Sources & Related Links

Other Related Links