About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Mirosława Hołota
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1941
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Wacław
Entry ID: 642559 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=221454" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=221454)</a>. TOM: Deportowani w obwodzie wołogodzkim. LOSY: 1. Zesłanie (1941-06-18 – ); 2. Zesłanie – województwo/oblast Wołogodzka, pow./rejon totiemski, Wierchniaja Pielszma (Kamczuga); 3. Zwolnienie (1941-09-02 – ) województwo/oblast Wołogodzka, pow./rejon totiemski; 4. Wyjazd (1944-08-23 – ) województwo/oblast do obw. odeskiego; 5. Repatriacja (1946-02-25 – ). ŹRÓDŁA: 1. Teczki osobowe deportowanych w CI USW Obwodu Wołogodzkiego (zespół 20, inwentarz 17) - teczka [sygnatura WLG-T -20-17-2676]; 2. Wykaz obywateli polskich zwolnionych ze specposiołków obw. wołogodzkiego na podst. Dekretu z 12.08.1941 (archiwum CI USW Obw. Wołogodzkiego, zespół 29, inw. 2, teczka 21) - karta [sygnatura WLG5 -29-2-21-89]; 3. Wagonowe wykazy byłych obywateli polskich przesiedlonych w 1944 roku z obw. wołogodzkiego do obw. odeskiego (CI USW Obwodu Wołogodzkiego, zespół 29, inwentarz 2, teczka 17) - karta, pozycja [sygnatura WLG7 -29-2-17-59-16]; 4. Spisy ludności polskiej w ZSRR sporządzone przez Związek Patriotów Polskich (Archiwum Akt Nowych, zespół ZPP) - teczka, strona, pozycja. [sygnatura ZPP- -1325-41-8]; 5. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Akt Nowych [sygnatura G]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Country:
Province:
District:
City:
Nearest Large City:
Description:

Sources & Related Links

Other Related Links