About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Leokadia Herbut
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1941
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Zygmunt
Entry ID: 642557 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=213333" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=213333)</a>. TOM: Deportowani w obwodzie wołogodzkim. LOSY: 1. Zesłanie (1941-05-17 – ) województwo/oblast Wołogodzka, pow./rejon Babuszkiński, Ługoda; 2. Zwolnienie (1941-09-05 – ) pow./rejon Babuszkiński, Ługodskij lesopunkt. ŹRÓDŁA: 1. Teczki osobowe deportowanych w CI USW Obwodu Wołogodzkiego (zespół 20, inwentarz 17) - teczka [sygnatura WLG-T -641]; 2. Wykazy specpieriesieleńców-osadników i bieżeńców przybyłych do specposiołków obw. wołogodzkiego w latach 1940-41 (archiwum CI USW Obw. Wołogodzkiego, zespół 29, inw. 2, teczka 19) - karta, pozycja [sygnatura WLG2 - 28-1]; 3. Wykaz obywateli polskich zwolnionych ze specposiołków obw. wołogodzkiego na podst. Dekretu z 12.08.1941 (archiwum CI USW Obw. Wołogodzkiego, zespół 29, inw. 2, teczka 21) - karta [sygnatura WLG5 -85]; 4. Wykaz osób deportowanych 10.02.1940 r. z osad pow. Słonimskiego (woj. nowogródzkie) i przebywających na zesłaniu w wołogodzkiej obł. (Rosja), opublikowany w książce "W matni - w tajdze i na stepie orenburskim. Wspomnienia Sybiraków", Sulejówek 1996 r.- praca zesp. pod red. Tadeusza Sosińskiego, kopia Ośrodek KARTA, sygnatura IV/W318A/ pozycja [sygnatura IV/W318A -190-22]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links