About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Lucyna Hajduga
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1941
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Paweł
Entry ID: 642555 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=221431" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=221431)</a>. TOM: Deportowani w obwodzie wołogodzkim. LOSY: 1. Zesłanie (1941-01-20 – ); 2. Zesłanie – województwo/oblast Wołogodzka, pow./rejon nikolski, Murża; 3. Zwolnienie – województwo/oblast Wołogodzka, pow./rejon nikolski; 4. Wyjazd (1944-08-23 – ) województwo/oblast do obw. odeskiego. ŹRÓDŁA: 1. Teczki osobowe deportowanych w CI USW Obwodu Wołogodzkiego (zespół 20, inwentarz 17) - teczka [sygnatura WLG-T -20-17-2970]; 2. Wykazy specpieriesieleńców-osadników i bieżeńców przybyłych do specposiołków obw. wołogodzkiego w latach 1940-41 (archiwum CI USW Obw. Wołogodzkiego, zespół 29, inw. 2, teczka 19) - karta, pozycja [sygnatura WLG2 -29-2-19-22]; 3. Wykaz obywateli polskich zwolnionych ze specposiołków obw. wołogodzkiego na podst. Dekretu z 12.08.1941 (archiwum CI USW Obw. Wołogodzkiego, zespół 29, inw. 2, teczka 21) - karta [sygnatura WLG5 -29-2-21-380]; 4. Wagonowe wykazy byłych obywateli polskich przesiedlonych w 1944 roku z obw. wołogodzkiego do obw. odeskiego (CI USW Obwodu Wołogodzkiego, zespół 29, inwentarz 2, teczka 17) - karta, pozycja [sygnatura WLG7 -29-2-17-93-1]; 5. Spisy ludności polskiej w ZSRR sporządzone przez Związek Patriotów Polskich (Archiwum Akt Nowych, zespół ZPP) - teczka, strona, pozycja. [sygnatura ZPP- -1330-27-111]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Country:
Province:
District:
City:
Nearest Large City:
Description:

Sources & Related Links

Other Related Links