About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Janusz Hulewicz
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1940
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Emanuel
Entry ID: 640661 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=475262" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=475262)</a>. TOM: Deportowani w obwodzie mołotowskim (permskim). LOSY: 1. – województwo/oblast 000[?]; 2. Zesłanie – województwo/oblast Mołotowska, pow./rejon Dobriański, Czernuszka; 3. Zwolnienie (1941-08-25 – ) województwo/oblast Mołotowska, pow./rejon Dobriański, Czernuszka. ŹRÓDŁA: 1. teczki osobowe specpieriesieleńców (archiwum Głównego Urzędu Spraw Wewnętrznych na Kraj Permski, zespół 4) - teczka [sygnatura MOŁ-T -115]; 2. "Polacy przebywający w Teheranie" - wykazy osób ewakuowanych z ZSRR, opublikowane w "Polsce Walczącej - Żołnierz Polski na Obczyźnie" (Londyn 1942) - oryg. w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego [sygnatura IV/W275 -39-7-2756]; 3. Metryki urodzin i chrztu dzieci wyznania katolickiego udzielonego na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943 (AAN, zesp. Poselstwa RP w Teheranie, teczki 123, 124) - teczka, karta [sygnatura TEH-M -123-74]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Country:
Province:
District:
City:
Nearest Large City:
Description:

Sources & Related Links

Other Related Links