About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Danuta Babij
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1939
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Aleksander
Entry ID: 637724 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=483190" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=483190)</a>. TOM: Deportowani z obwodu brzeskiego. LOSY: 1. Deportacja (1940 – ) województwo/oblast Brzeska; 2. Zesłanie (1940-02-26 – ) województwo/oblast Archangielska, pow./rejon Chołmogorski, Zaria; 3. Zwolnienie (1942-02-07 – ) Kazachska SRR, Aktiubińsk; 4. Repatriacja (1946 – ). ŹRÓDŁA: 1. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna [sygnatura AR-K]; 2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych - numer teczki [sygnatura AR-T 548]; 3. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Akt Nowych [sygnatura G]; 4. Informacje pozyskane z bazy komputerowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. [sygnatura UK]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links