About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Bronisława Babicz
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1929
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Stefan
Entry ID: 605373 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=194309" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=194309)</a>. TOM: Deportowani z obwodu lwowskiego. LOSY: 1. Deportacja (1940 – ) województwo/oblast Lwowska; 2. Zesłanie (1940-02-26 – ) województwo/oblast Archangielska, Kopytowo; 3. Wyjazd ( – 1941-09-16). ŹRÓDŁA: 1. Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety. [sygnatura IR -12078]; 2. Wykaz uchodźców polskich na terenie Afryki Wschodniej i Rodezji - strona, pozycja [sygnatura IV/W3 -2-119]; 3. Spis uchodźców polskich na terenie Meksyku [sygnatura IV/W322 -1-14]; 4. Wykaza osób ewakuowanych z ZSRR w sierpniu 1942 (Biuro Dokumentacji Armii Polskiej na Wschodzie); kserokopia Ośrodek KARTA, sygnatura IV/W4/ strona/ pozycja [sygnatura IV/W4 -6-80]; 5. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna [sygnatura AR-K]; 6. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych - numer teczki [sygnatura AR-T -4034]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links