About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Józef Babik
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1922
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Stanisław
Entry ID: 565675 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=194322" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=194322)</a>. TOM: Deportowani z obwodu lwowskiego. LOSY: 1. Deportacja (1940 – ) województwo/oblast Lwowska; 2. Zesłanie (1940-02-29 – ) województwo/oblast Archangielska, Niżniaja Striga; 3. Wyjazd ( – 1941-09-05). ŹRÓDŁA: 1. Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952 - strona. [sygnatura IV/W430 -88]; 2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, księga obywateli polskich objętych amnestią z 1941 roku - pozycja [sygnatura AM -63757]; 3. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna [sygnatura AR-K]; 4. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych - numer teczki [sygnatura AR-T -919]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links