About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Józefa Maria Babij
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1920
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Józef
Entry ID: 551841 Mothers given name: Tekla
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=602620" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=602620)</a>. TOM: Indeks. LOSY: 1. Deportacja (1940-02 – ) województwo/oblast Lwowskie, pow./rejon Sambor, Grodowice; 2. Zesłanie (1940-03 – 1942) Rosyjska FSRR, województwo/oblast Swierdłowska; 3. Zesłanie (1942 – 1946) Kazachska SRR, województwo/oblast Dżambulska; 4. Repatriacja (1946 – ). ŹRÓDŁA: 1. Kwestionariusze, wspomnienia i relacje z Archiwum Związku Sybiraków, Warszawa. [sygnatura ZS /I/Warszawa]; 2. Informacje pozyskane z bazy komputerowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. [sygnatura UK]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links