About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Wiera Babiczuk
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1920
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Jan
Entry ID: 551839 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=254638" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=254638)</a>. TOM: Deportowani z obwodu rówieńskiego. LOSY: 1. Deportacja (1940 – ) województwo/oblast Rówieńska; 2. Zesłanie (1940-02-29 – ) województwo/oblast Archangielska, pow./rejon Krasnoborski, Jentoła; 3. Wyrok (1943-03-22 – ); 4. Zwolnienie (1941-09-09 – ) województwo/oblast Archangielska, pow./rejon Krasnoborski; 5. Repatriacja (1946 – ). ŹRÓDŁA: 1. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna [sygnatura AR-K]; 2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych, symbol- numer teczki [sygnatura AR-T- -5222]; 3. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, księga obywateli polskich objętych amnestią z 1941 roku - pozycja [sygnatura AM- -63149]; 4. Spisy ludności polskiej w ZSRR sporządzone przez Związek Patriotów Polskich (Archiwum Akt Nowych, zespół ZPP) - teczka, strona, pozycja. [sygnatura ZPP -1255-16-16]; 5. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Akt Nowych [sygnatura G -]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links