About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Jan Babik
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1915
Place of birth: (near Żabianka)
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Antoni
Entry ID: 518590 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=101384" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=101384)</a>. TOM: Jeńcy w Juży. LOSY: 1. Areszt (1939-09-18 – ) Tłumacz; 2. Obóz – Ukraińska SRR, województwo/oblast Zaporoska, Zaporoże; 3. Obóz (1940-06-04 – ) Rosyjska FSRR, województwo/oblast Komi RA, Siewżełdorłag; 4. Obóz – Rosyjska FSRR, województwo/oblast Iwanowska, Juża; 5. Anders (1941-09-05 – ) Rosyjska FSRR, Tatiszczewo. ŹRÓDŁA: 1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. [sygnatura CAW-1 -]; 2. Zespół akt personalnych jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - numer teczki. [sygnatura CAW1939 -/8915/30]; 3. Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Urdoma) do Juskiego obozu NKWD 11 lipca 1941 (transport 1), spisy jeńców, których teczki personalne wysłano do Zarządu NKWD ZSRR ds. Jeńców Wojennych, wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Mieżog) do Juskiego obozu NKWD 17 lipca 1941 (transport 2), (sygnatura VIII.800.20, teczka 573), Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja lub teczka, numer transportu, pozycja. [sygnatura CAW3-573 -1-149]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links