About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Rudolf Babicz
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1915
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Bronisław
Entry ID: 518589 Mothers given name: Józefa
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=668269" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=668269)</a>. TOM: Rozstrzelani w Katyniu. LOSY: 1. Obóz ( – 1940) województwo/oblast Smoleńska, Kozielsk; 2. Mord (1940-04 – ) województwo/oblast Smoleńska, Katyń. ŹRÓDŁA: 1. Listy wywozowe NKWD (kwiecień-maj 1940) z Kozielska, kopia w zbiorach Ośrodka KARTA - numer listy, strona, pozycja lub strona, pozycja. [sygnatura KOZ -[brak nr]-393-46]; 2. niemieckie raporty dzienne L. Vossa na temat rezultatów ekshumacji w kwietniu–czerwcu 1943 (Państwowe Archiwum FR w Moskwie, zesp. 7021, in. 114, t. 34; kopia w CAW w Warszawie, sygn. VIII.800.21.16, 23) – karta, pozycja [w oryg. numer poprzedzony zerem] [sygnatura VOSS #-370-221]; 3. spis ekshumowanych zwłok opublikowany w „Amtliches Material zum Massenmord von Katyn”, Berlin 1943 – strona, pozycja [sygnatura AMT #-170-221]; 4. spis ekshumowanych zwłok zawierający pozycje od 01 do 04130 (z luką od 0401 do 0794), sporządzony przez PCK w 1943 (Państwowe Archiwum FR w Moskwie, zesp. 7021, inw. 114, t. 35; kopia w CAW w Warszawie, sygn. VIII.800.21.21) – karta, pozycja [sygnatura GA #-8-221]; 5. Wykaz ekshumowanych z grobów w Koziej-Górze /Katyń/ koło Smoleńska w kwietniu 1943 r.” – pozycje od 01 do 0850 (Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. ZO PCK w Lublinie, nr 35-931, t. 734, karty 1–24, 25–52, 53–80) – karta, pozycja [sygnatura APL3 #-7-221]; 6. Wykaz ekshumowanych z grobów w Koziej-Górze /Katyń/ koło Smoleńska w kwietniu 1943 r.” – pozycje od 01 do 0850 (Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. ZO PCK w Lublinie, nr 35-931, t. 734, karty 1–24, 25–52, 53–80) – karta, pozycja [sygnatura APL3 #-31-221]; 7. Wykaz ekshumowanych z grobów w Koziej-Górze /Katyń/ koło Smoleńska w kwietniu 1943 r.” – pozycje od 01 do 0850 (Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. ZO PCK w Lublinie, nr 35-931, t. 734, karty 1–24, 25–52, 53–80) – karta, pozycja [sygnatura APL3 #-59-221]; 8. spis ekshumowanych zwłok zawierający pozycje od 01 do 0850, sporządzony przez PCK w 1943 (Muzeum Lubelskie, Oddz. Martyrologii „Pod Zegarem”, inw. Mart/Dep/52/1–11/ML, t. 3, karty 1–28) – karta, pozycja [sygnatura MUZ2 #-7-221]; 9. spisy ekshumowanych zwłok zawierające pozycje od 01 do 01770, sporządzone przez PCK w 1943 (Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. ZO PCK w Lublinie, nr 35-931, t. 735, karty 5–26, 117–169, 170–182, 185–232) – karta, pozycja [sygnatura APL4 #-126-221]; 10. spisy ekshumowanych zwłok zawierające pozycje od 01 do 01770, sporządzone przez PCK w 1943 (Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. ZO PCK w Lublinie, nr 35-931, t. 735, karty 5–26, 117–169, 170–182, 185–232) – karta, pozycja [sygnatura APL4 #-177-221]; 11. ekshumowanych zwłok zawierający pozycje od 01 do 01770 (z luką od 0401 do 0794), sporządzony przez PCK w 1943 (Muzeum Lubelskie, Oddz. Martyrologii „Pod Zegarem”, inw. Mart/Dep/52/1–11/ML, t. 7, karty 1–66) – karta, pozycja [sygnatura MUZ5 #-10-221]; 12. Kartoteka alfabetyczna (zgłoszenia indywidualne osób powracających z obozów oraz zgłoszenia poszukiwanych po 1945 roku), Biuro Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie. [sygnatura PCK]; 13. "Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej", oprac. A. Moszyński, Warszawa 1989 - strona. [sygnatura MOSZ -17]; 14. "Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk", wstęp i oprac. A.L. Szcześniak, Warszawa 1989 - strona. [sygnatura SZCZ -21]; 15. Jędrzej Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk-Ostaszków-Starobielsk. Lista ofiar. Warszawa 1991 - rozdział Pawliszczew Bor i Griazowiec - strona. [sygnatura T -69]; 16. „Pro Memoria” – materiały do epitafiów katyńskich publikowane w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” w l. 1989–97 – rok wydania, numer pisma, strona. [sygnatura WPH #-1991/1-325]; 17. Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000 – strona [sygnatura KCK -11]; 18. R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006 – strona [sygnatura RO39 -201, 731]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links