About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Mieczysław Babicz
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1913
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Jan
Entry ID: 499148 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=24165" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=24165)</a>. TOM: Internowani w Donbasie (obóz nr 240). LOSY: 1. Areszt (1944 – ); 2. Więzienie (1944 – 1945-02-22) Litwa, Wilno; 3. Łagier (1945-03-02 – ) Ukraińska SRR, województwo/oblast Stalińska (Doniecka), Stalino podob. nr 9; 4. Repatriacja (1946-02 – ). ŹRÓDŁA: 1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Akt Nowych [sygnatura G -21335]; 2. Listy imienne osób wywiezionych transportami z Wilna do obozów kontrolno-filtracyjnych (zespół 135, inwentarz 3, teczka 108), Litewskie Archiwum Specjalne, Wilno, kopia Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Litewskich (sygnatura VIII.807.24.21) oraz Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W404) - karta, pozycja. [sygnatura L3b -13-91-46]; 3. Inna, niepełna wersja listy imiennej transportu z Wilna do PFŁ nr 240 (zespół K-1, inwentarz 10, teczka32), Litewskie Archiwum Specjalne, Wilno, kopia Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Litewskich (sygnatura VIII.807.23.187) oraz Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W418) - karta, pozycja. [sygnatura L4 -2-93]; 4. Dokumentacja konwojowa i lista imienna transportu z Wilna do PFŁ nr 240 (zespół 38099, inwentarz 2, teczka 7), Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie - karta, pozycja. [sygnatura R5 -13-152-47]; 5. Teczki personalne w Litewskim Archiwum Specjalnym w Wilnie - numer teczki [sygnatura *L1k -9/46]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links