About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Iwan Babij
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1905
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Jurek
Entry ID: 459903 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=678637" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=678637)</a>. TOM: Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza. LOSY: 1. Areszt – ; 2. Więzienie – Lwów; 3. Wyrok (1941-02-19 – ); 4. Rozstrzelanie (1941-06-26 – ). ŹRÓDŁA: 1. Wykaz aresztowanych przez Zarząd NKWD Obwodu Lwowskiego, którzy byli przetrzymywani w więzieniu nr 1 Obwodu Lwowskiego we Lwowie, skazani na karę pozbawienia wolności w różnym wymiarze, rozstrzelani 26 czerwca 1941 w związku z początkiem działań wojennych, według danych GBI MSW Ukrainy, Archiwum Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Obwodu Lwowskiego, kopia Centralne Archiwum MSWiA (sygnatura U1/336/F) i Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W386A). [sygnatura IV/W386A]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links