About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Dominik Babinowski
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1904
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Kajetan
Entry ID: 452741 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=240969" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=240969)</a>. TOM: Białoruś 1939-41. LOSY: 1. Areszt (1940-03-23 – ); 2. Wyrok (1940-07-13 – ); 3. Łagier – Siewżełdorłag. ŹRÓDŁA: 1. Karta ewidencyjna w kartotece osób podlegających rehabilitacji (Archiwum KGB Republiki Białoruś w Mińsku) - numer karty [sygnatura KMi- -54568]; 2. Teczka personalna osoby aresztowanej przechowywana w obwodowym archiwum zarządu KGB w Brześciu [sygnatura TBr- -79890-S]; 3. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja (numer nadany w OK) [sygnatura ZUB- -387-189-7]; 4. Księgi Ewidencji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie powracających do kraju w latach 1946-1947, (sygnatura IV.501.2) Centralne Archiwum Wojskowe - księga, pozycja (w przypadku powtarzającej się numeracji w księgach do numeru księgi dodano oznaczenie literowe - a, b, c itd.). [sygnatura IV/W376- -587-346-17]; 5. Spis rodzin wojskowych wywiezionych do ZSSR, (Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego w Londynie, kolekcja 138, zeszyty 283–287) - zeszyt, strona, pozycja [sygnatura Rud1- -28]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links