About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Maksim Babiło
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1902
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Foma
Entry ID: 439297 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=649501" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=649501)</a>. TOM: KAŁUGA. LOSY: 1. Obóz (1945-02-10 – ) województwo/oblast Kałuska, Kaługa; 2. Wyjazd (1946-01-05 – ). ŹRÓDŁA: 1. Księga alfabetyczna "uzupełnień polskich" 361 zpp (Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Podolsku, zespół 361 zpp, inwentarz 136711, teczka 4) - karta, pozycja, rozkaz [sygnatura AL #-12-408-46a]; 2. Księga alfabetyczna "uzupełnień polskich" 361 zpp (Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Podolsku, zespół 361 zpp, inwentarz 136711, teczka 4) - karta, pozycja, rozkaz [sygnatura AL #-12-408-9]; 3. Wykazy żołnierzy skreślonych z ewidencji 361. zpp od 1 stycznia do 15 marca 1946 roku (Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony FR w Podolsku, zespół 361 zpp, inwentarz 116819, teczka 3) — karta, pozycja, rozkaz [sygnatura WY46 #-56-1806-9]; 4. Rozkaz dzienny nr 6a z 31.12.1945 zgrupowania 361 zpp pod Kirowem o zdemobilizowaniu Polaków–żołnierzy jedn. wojsk. nr 36990 (361 zpp), którzy zgłosili się do wyjazdu do miejsc zamieszkania w granicach ZSRR (Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony FR w Podolsku, zespół 361 zpp, inwentarz 106079, teczka 8) — karta, pozycja [sygnatura RR #-6,5-204]; 5. Wykazy Polaków-żołnierzy jedn. wojsk. nr 36990 (361 zpp), którzy zgłosili się do wyjazdu do miejsc zamieszkania w granicach ZSRR (Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony FR w Podolsku, zespół 361 zpp, inwentarz 136716, teczka 2) — karta, pozycja [sygnatura ZR #-1-2]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links