About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Józef Babij
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1902
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Andrzej
Entry ID: 439296 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=141555" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=141555)</a>. TOM: Internowani w Riazaniu. LOSY: 1. Areszt (1944 – ); 2. Więzienie (1944 – ); 3. Łagier (1944 – 1944-10-04) województwo/oblast Przemyskie, Przemyśl (FPPŁ nr 49); 4. Łagier (1944-10-15 – 1947-07-07) Rosyjska FSRR, województwo/oblast Riazańska, Riazań (ob. jen. nr 178-454); 5. Łagier (1947-07 – 1947-10-08) Rosyjska FSRR, województwo/oblast Maryjska RA, Susłongier (obóz jen. nr 171); 6. Łagier – Białoruska SRR, województwo/oblast Brzeska, Brześć (ob. jen. nr 284); 7. Repatriacja (1947-10-29 – ). ŹRÓDŁA: 1. Wykazy osób przekazanych w Brześciu władzom polskim w 1947 roku (Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, zespół 450/p, inwentarz 22, teczki 9, 10; kopia w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich (sygnatura VIII.800.22.17, VIII.800.22.110, 111) – teczka, karta, pozycja [sygnatura C18 -10-58-21]; 2. Wykazy osób przekazanych w Brześciu władzom polskim w 1947 roku (Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, zespół 450/p, inwentarz 22, teczki 9, 10; kopia w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich (sygnatura VIII.800.22.17, VIII.800.22.110, 111) – teczka, karta, pozycja [sygnatura C18 -10-67-21]; 3. Wykaz repatriantów przybyłych z Odessy 26 września 1947 (Zespół PUR - Zarząd Centralny, sygnatura XII/98), Archiwum Akt Nowych, Warszawa, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W374) - strona, pozycja. [sygnatura IV/W374 -105-14]; 4. Teczki personalne w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie - zespół, numer teczki. [sygnatura C1: -461/p-64924]; 5. Wykazy internowanych przybyłych do obozu jenieckiego nr 178 pod Riazaniem w 1944 roku (RGWA, zesp. 73/p, inw. 9, teczka 34) - karta, pozycja [sygnatura C44 -49,5-44]; 6. Wykazy osób, które przybyły do obozu jenieckiego nr 178 pod Riazaniem i opuszczały ten obóz w latach 1944-1945 (RGWA, zesp. 1/p, inw. 07-e, teczka 115) - karta, pozycja [sygnatura C45 -35-5]; 7. Wykazy osób, które opuszczały obóz jeniecki nr 454 pod Riazaniem w latach 1946-1947 (zespół 1/p, inwentarz 07-e, teczka 347) - karta, pozycja; [sygnatura C46 -152-8]; 8. Wykazy osób, które opuszczały obóz jeniecki nr 171 (st. Susłongier, Maryjska ASRR) w 1947 roku (zespół 1/p, inwentarz 07-e, teczka 103) - karta, pozycja; [sygnatura C64 -319-6]; 9. [sygnatura ZH -97-155]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links