About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Ilko Babij
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1902
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Icek
Entry ID: 439295 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=266649" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=266649)</a>. TOM: Deportowani w Komi ASRR cz. 1. LOSY: 1. Deportacja (1940-02 – ) województwo/oblast Tarnopolska; 2. Zesłanie – województwo/oblast Komi ASRR, pow./rejon priłuzski, Gobszor; 3. Zwolnienie (1941-08-28 – ) województwo/oblast Komi ASRR, pow./rejon priłuzski. ŹRÓDŁA: 1. Dokumentacja w zbiorach archiwum CI MSW Komi RA w Syktywkarze (baza Fundacji „Pokajanije” w Syktywkarze) - inwentarz, teczka, tom, karta; [sygnatura KOM- -2-456]; 2. Wykazy polskich rodzin deportowanych do Komi ASRR opublikowane w książce "Pokajanije", tom 5 (Syktywkar 2002) - strona [sygnatura Komi-P -468]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links