About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Jan Babilec
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1897
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Zygmunt
Entry ID: 404709 Mothers given name: Marcelina
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=668270" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=668270)</a>. TOM: Rozstrzelani w Katyniu. LOSY: 1. Obóz ( – 1940) województwo/oblast Smoleńska, Kozielsk; 2. Mord (1940-05 – ) województwo/oblast Smoleńska, Katyń. ŹRÓDŁA: 1. Listy wywozowe NKWD (kwiecień-maj 1940) z Kozielska, kopia w zbiorach Ośrodka KARTA - numer listy, strona, pozycja lub strona, pozycja. [sygnatura KOZ #-59/1-597-98]; 2. Kartoteka alfabetyczna (zgłoszenia indywidualne osób powracających z obozów oraz zgłoszenia poszukiwanych po 1945 roku), Biuro Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie. [sygnatura PCK]; 3. Informacje pozyskane z korespondencji (m.in. od rodzin ofiar) nadesłanej do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2003 roku. [sygnatura ROPWiM]; 4. Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000 – strona [sygnatura KCK -11]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links