About the Wall of Tribute
Add Person
Sources
Personal Details

Name: Szczepan Babiel
Maiden Name:
Nickname/Pseudonym:
Gender:
Date of birth: 1893
Place of birth: (near )
Did this person die during World War ll?:
Date of death:
Place of death:
Fathers given name: Franciszek
Entry ID: 388339 Mothers given name:
Mothers maiden name:
Given name of spouse:
Maiden name of spouse:
Given name(s) of children:
Description:

Personal Situation at the outbreak of WWll

Residence at the outbreak of WWll:
Kresy Inhabitant Status:
Ethnicity:
Religion:
Education Level:
Occupation at the outbreak of WWll:
Military status at the outbreak of WWll:
Military Rank at the outbreak of WWll:

Deportations and Repressions

Description: <a href="https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=114621" target="_blank">IPN Index Represjonowanych (https://indeksrepresjonowanych.pl/indeksrepresjonowanych/pl/szczegoly1.jsp?id=114621)</a>. TOM: Internowani w Stalinogorsku. LOSY: 1. Areszt – ; 2. Łagier (1945 – ) Rosyjska FSRR, województwo/oblast Moskiewska, Stalinogorsk; 3. Więzienie (1945 – ); 4. Śmierć (1945-04-30 – ). ŹRÓDŁA: 1. Teczki personalne (zespoły: 460/p, 461/p, 465/p, 466/p, 472/p, 475/p, 480/p, 481/p), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopie większości teczek w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich - numer zespołu, tom, numer teczki (C1 bez numeru - karty ewidencyjne w kartotece). [sygnatura C1 -466/p-67407]
Province - as at 1939:
County:
City / Place:
Nearest Large City:

Military Experience

Other Military Service:
Participation in WWII battles:
Medals received:
Other Battles:

Other Wartime Circumstances

Other Information:
Orphanages: , ,
Civilian Camp in the Middle East:
Civilian Camp in India:
Civilian Camp in Africa:
Other Information:

Residence After 1945

Sources & Related Links

Other Related Links