Sala obrazów

Alina Salczyńska

Alina Salczyńska

File Upload Title Description Related military service Related Museum Gallery Related Wall of Tribute Links
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierz KOP żołnierz KOP
Name Wall of Tribute ID
Stanisław Salczyński
żołnierze KOP żołnierze KOP
Name Wall of Tribute ID
Stanisław Salczyński
żołnierze KOP żołnierze KOP
mieszkanka Kresów mieszkanka Kresów
Name Wall of Tribute ID
Alina Salczyńska
mieszkanka Kresów mieszkanka Kresów
Name Wall of Tribute ID
Alina Salczyńska
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierz KOP żołnierz KOP
Name Wall of Tribute ID
Stanisław Salczyński
mieszkanka Kresów mieszkanka Kresów
Name Wall of Tribute ID
Eugenia Salczyńska
kresowa rodzina kresowa rodzina
Name Wall of Tribute ID
Stanisław Salczyński
żołnierze KOP żołnierze KOP
Name Wall of Tribute ID
Stanisław Salczyński
kresowa rodzina kresowa rodzina
Name Wall of Tribute ID
Stanisław Salczyński
kresowa rodzina kresowa rodzina
rodzina żołnierza KOP rodzina żołnierza KOP
kresowa rodzina kresowa rodzina
Name Wall of Tribute ID
Eugenia Salczyńska
rodzina żołnierza KOP rodzina żołnierza KOP
Name Wall of Tribute ID
Eugenia Salczyńska
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
biskup Gawlina i żołnierze KOP biskup Gawlina i żołnierze KOP
Name Wall of Tribute ID
Józef Gawlina
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierz carski żołnierz carski
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierz carski żołnierz carski
Name Wall of Tribute ID
Aleksander Eismond
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierz carski żołnierz carski
Name Wall of Tribute ID
Aleksander Eismond
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
oficer KOP oficer KOP
Name Wall of Tribute ID
Stanisław Salczyński
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP
żołnierze KOP żołnierze KOP