Deportacje na Syberię

Część 3 internetowych wspomnień Romuałda Lipińskiego dla “Timewitness”

Sowieckie obozy pracy i gułagi

Obozy DP

Katyń

Kevin Myers, The Telegraph, Londyn 27 kwietnia 2003

Autor: Benjamin B. Fischer, CIA

W tym zeznaniu niemieccy i radzieccy eksperci zaprzeczają sobie nawzajem co do tego, kiedy doszło do śmierci.

Bliski Wschód

 • Krótki film z Polskiego Cmentarza w Teheranie

  Krótki film z Polskiego Cmentarza w Teheranie autorstwa Michała Kruszewskiego. Pokazuje wejście, pomnik i ogólny wygląd cmentarza. Opowiadane.

 • O życie dziecka

  Historia Filipińskiej Stadnickiej w Teheranie, polskiej ocalałej z gułagów

 • Opowieści o korytarzu perskim

  Film dokumentalny o historii amerykańskich żołnierzy, radzieckich oficerów i cywilów, którzy odegrali kluczową rolę w dostarczaniu Związkowi Radzieckiemu bardzo potrzebnego sprzętu wojskowego przez Iran podczas II wojny światowej

 • Most do zwycięstwa w Iranie

  Fragment książki “On Borrowed Wings” Roberta D. Burgenera na temat działań sił alianckich w Iranie podczas II wojny światowej

Polska w 2 wojnie światowej – Generał

 • Polska na uchodźstwie

  Ta strona internetowa poświęcona jest mężczyznom i kobietom, którzy opuścili Polskę, aby walczyć z nazistami i rosyjskim komunizmem w wojnie 1939 -1945. Zawiera informacje o Polskich Siłach Powietrznych, Wojsku Polskim, Przesiedleniach Polskich, Powstaniu Warszawskim, Armii Krajowej, Blackpool 1940, Enigmie i innych historiach

 • Stosunki nazistowsko-radzieckie 1939-1941 – Projekt Avalon w Yale Law School

 • Powstanie Warszawskie

  Ta strona poświęcona jest wszystkim, którzy walczyli o swoją wolność w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku, a także wszystkim, którzy jako cywile zginęli w tym wysiłku.

 • Polacy – ofiary nazistów

  Pierwotnie wydana przez United States Holocaust Memorial Museum jako broszura zatytułowana “POLACY”. Krótko opisuje najazd, okupację, porwania dzieci, obozy pracy przymusowej i polski ruch oporu. Zawiera bibliografię

 • Okupacja hitlerowska Polski

  Naoczny Świadek – historia oczami tych, którzy ją przeżyli

 • Sowiecka okupacja Polski

Stenogram publikacji “Sowiecka okupacja Polski”, Broszura Wolna Europa #3, pod redakcją Kazimierza Smogorzewskiego. Pierwotnie została opublikowana w grudniu 1940 r., A więc zapewnia unikalny wczesny pogląd na okupację, zanim odkryto Katyń.

Biblioteka Słowiańska i Wschodnioeuropejska, Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign

Wojska Polskie w 2 wojnie światowej

Polscy emigracyjni

Historia Polski – Ogólne

Katalogi i mapy

The Kresy

zawiera historię Kresów, geografię, mapy, fotografie, przydatne linki do strony i osobiste relacje deportowanych

Lista opracowana przez Polski Zwiazek Wschodni w Przemyślu

Zasoby archiwalne

Zasoby genealogiczne

Rozmaity