Wall of Tribute

About the Wall of Tribute
Add Person
Sources

List: 316 Transport Company (WAAS)

List of names of women who served in the 316 Transport Company of the Women’s Army Auxiliary Service (WAAS) or in Polish, “Pomoczniczej Wojskowej Sluzby Kobiet” (PWSK). Z książki pt. “Zapomniane Dziewczęta” by Bronisława Sanejko-Kwaśnicka, Lublin Branch of the “Wspolnota Polska” Association (Lublin 1995).

Records related to this source

Displaying 1 - 160 of 477